Категория проекти

Реклама


Повишаване на енергийната ефективност на сградите

Повишаване на енергийната ефективност на сградите

Share

С построяването на една сграда ние вземаме решение за цял живот - точно затова човек не трябва да прави компромиси. Изборът на строителни материали засяга общите разходи за изграждане на нашия дом и е от решаващо значение за качеството на дома, но разходите за сградата не спират със завършването й. Във времена на стремеж към намаляване на разходите и запазване на природните ресурси въпросът, който все повече си поставят хората, е как строителните материали и технологии отговарят на бъдещите им потребности за намаляване разходите по експлоатацията и поддържането на жилището.

 

Повишаване на енергийната ефективност на сградите

 

Кои са факторите, които следва да бъдат отчетени при вземането на това решение при избора на технология за изграждане на стените?

Когато строим апартамент или къща, ние се стремим сградата да има добра звуко- и топлоизолация, като същевременно тя да не се нагрява бързо през лятото и през зимата да запазва топлината. Регулирането на влажността е от съществено значение за здравето на обитателите, за да се осигури безопасна и здравословна среда на живот. От съществено значение обаче е и дълготрайността, а именно как във времето се променят свойствата на използваните материали и оттам стойността за поддръжката на нашия дом. Тухлата е извънредно устойчив материал: не ръждясва и не се оксидира като металите, не старее и не се разлага както пластмасите, не се нуждае от регулярна подмяна/саниране, не гори и не гние като дървото, не се атакува от химикали и микроорганизми и т.н.

С новия POROTHERM 38 N+F Hi комфорт за цял живот

За да отговори на повишаващите се изискванията за енергийната ефективност към сградите „Винербергер” ЕООД разработи и успешно въведе в производство нов блок от фамилията POROTHERM с дебелина 38 см и изключителен коефициент на топлопроводност ?10,dry = 0,138 W/m K. Това се постига чрез нова конфигурация на вътрешните стени на блока и повишено съдържание на дървесни трици в глината. При изпичането на керамичните блокове те изгарят и порозират керамичния череп, образувайки милиони пори. Това позволява да се намали обемното тегло до 700 kg/m3 и значително да се повиши топлоизолационната способност на керамичния блок.

С отличния си коефициент на топлопреминаване U=0,35* W/m2K  стената, изградена с POROTHERM 38 N+F Hi (High insulation), покрива дори високите изисквания за референтна стойност на ограждащата конструкция на новия енергиен стандарт в България, въведен с промените на Наредба 7 в началото на тази година и в сила за всички новостроящи се сгради с издадено разрешение за строеж след 01.02.2010.

*При употреба на варо-циментов разтвор за зидане с подобрени топлоизолационни свойства – термо-разтвор.

В един слой, БЕЗ НУЖДА ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

Изграждайки еднослойна стена с блокове POROTHERM 38 N+F Hi, ние получаваме всички предимства на една високо енергийно ефективна стена само с една технологична операция, като си спестяваме полагането на допълнителна топлоизолация по стените и това ни позволява изключително лесна поддръжка във времето на стените от външната страна благодарение на твърдата основа и устойчивия във времето материал.

Има много строителни материали, които притежават по-добра топлоизолационна способност от тухлата, но за комфорта на обитаване в сградата това не е достатъчно. От решаващо значение е също така паропропускливостта и топлинната акумулираща способност на ограждащите стени. С коефициент на дифузия на водните пари ?=5 блоковете POROTHERM действат като естествен изравнител на колебанията на  влажността в помещенията, и то по естествен път, благодарение на порьозната си структура. С изключително ниската си начална и равновесна влажност керамичните блокове не внасят допълнителна влага в строителната конструкция и спомагат за съкращаване на сроковете за постигане бързо на реалните параметри на комфорта на обитаване и декларираните от производителя стойности на коефициента ?.

Резултатът за обитателите е един приятен вътрешен микроклимат в сградата много бързо след нейното завършване.

Новият блок POROTHERM 38 N+F Hi като част от семейството на POROTHERM притежава всички характерни предимства на продуктовата гама като: висока якост на натиск (10 N/mm2, което е около три пъти повече от стандартните тухли четворки и четири пъти повече в сравнение с масовия автоклавен газобетон), бързина и лекота при изграждането чрез системата N+F (на глъб и зъб), гарантираща равнинността на готовата стена.

Тухлата е продукт, доказал своите качества през вековете почти без изключение навсякъде по картата на света и съпътствайки човека по време на развитието на строителните технологии. Като материал, получен от напълно естествена суровина – глината, тухлата има възможност да е практически с неизчерпаем ресурс и същевременно да бъде икономически изгоден и дълготраен продукт.

Съгласно новите изисквания на Наредба 7 пред инвеститора, използващ керамични блокове, вече стои дилемата за двуслойна стена от 25 см зид с допълнителна изолация 8-10 см и обща дебелина от около 35 см или еднослойна стена от 38 см с

POROTHERM 38 N+F Hi.

Предимства на еднослойната стена:

 • Ненарушена паропропускливост, сградата „диша” и бързо отдава строителната и попаднала по друг начин влага в стените
 • Приятен микроклимат - поема излишната влага в помещението и я отдава обратно при необходимост
 • Ниска равновесна влажност на зида
 • По-кратко време на изпълнение (спестявате времето за полагане на топлоизолация) респ. по-бързо влизане в експлоатация на сградата
 • Най-високата степен на пожароустойчивост
 • В случай на пожар не се отделят задушливи газове и дим
 • Висока топлинна акумулация - дори слънчевата топлина се акумулира и се отдава равномерно при необходимост
 • Висока биологична поносимост, не предизвиква алергични реакции; не създава среда за образуване на плесени
 • Ниски разходи по поддръжка
 • Запазване на високата инвестиционна стойност
 • Стена с допълнителна топлоизолация

Недостатъци на стена с допълнителна изолация:

 • Слънчевата енергия не се използва за допълнително акумулиране на топлина
 • Възпрепятства се дифузията на пари, което води до повишена необходимост от вентилация и разход на енергия
 • В случаите на „запечатана” строителна влага, отделянето й впоследствие може да е съпроводено с избиване на петна от страна на помещението или замръзване на лепилния слой при отрицателни температури и отделяне на изолационните плоскости
 • В повечето случаи шумоизолацията се влошава
 • В случай на пожар е възможно възпламеняването на изолацията и отделянето на задушлив дим, пушек и газове
 • Ограничен живот на експлоатация
 • Необходимост от многократни санирания и възстановявания на топлоизолационната система по време на експлоатацията на сградата
 • Тази фасада е „мека” и е уязвима към механични наранявания

Автор / Източник: Винербергер

 


 
Joomla SEO by AceSEF

Спонсорирани връзки

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности може да прочетете ТУК.