Категория проекти

Реклама


"Винербергер" стартира български пилотен проект за енергийно ефективна керамична къща по концепцията е4

"Винербергер" стартира български пилотен проект за енергийно ефективна керамична къща по концепцията е4

Share

 

 

 

В синхрон със стратегията "Европа 2020" "Винербергер" разработи достъпен модел за енергийно ефективно жилищно строителство – концепцията е4. Това е т.нар.  керамична къща, която е съчетание на висока енергийна ефективност, рационално използване на природните ресурси и минимални СО2 емисии, достъпни експлоатационни разходи през целия жизнен цикъл на сградата, както и гарантирано добър комфорт на обитаване . В основата на концепцията е4 са керамичните строителни продукти, 100% естествени строителни материали с висока дълготрайност и много добри строително-технически показатели, в комбинация с използване на енергия от ВЕИ.

zx620y348_2502046

 


"Хубавата новина е, че три години след построяването на първата напълно функционираща керамична къща е4 в Европа стартирахме разработването на наш български проект", съобщи инж. Антонина Андреева, технически директор на "Винербергер България", по време на строителното изложение "Българска Строителна Седмица". Вече е сключен договор с инвеститор – българско семейство, което ще обитава първата керамична къща е4 в България.
"Нашата къща е с много добри енергийни и емисионни показатели, от екологични материали, осигуряващи висок комфорт на обитаване", посочи инж. Андреева. Проектантски екип с ръководител арх. Ангел Захариев е извършил паралелно проектиране на конвенционален тип сграда, отговаряща на нормативните изисквания и на керамична къща с почти нулево енергийно потребление със същия тип планировка. След направена съпоставка на инвестиционните стойности и разходите по експлоатация и поддръжка разликата между двете изпълнения не надвишава 20-22%. "Трябва да се има предвид, че ВЕИ оборудването все още е сравнително скъпо в България, а държавата не дотира инвестициите в енергийна ефективност, например с данъчни облекчения, както е в редица други европейски страни", подчерта инж. Андреева. Тази по-скъпа първоначална инвестиция в e4 керамична къща би се изплатила за период от 11 - 17 години, като разликата в първоначалните строителни разходи се дължи освен на специалното оборудване за възобновяема енергия и на ограждащата конструкция, включително дограмата, изолациите и зависи в голяма степен от избора на материали за довършителните работи. Но текущите комунални разходи са много по-ниски от стойността на кв.м първоначална инвестиция.

"Концепцията е4 по никакъв начин не се опитва да слага в някакви рамки архитектурно-техническите решения, т.е. е налице пълна свобода при проектиране. Българският проектантски екип много внимателно обследва сградата при зимно и при лятно слънцестоене. Концепцията е4 показва, че при изпълнение на една добре топлоизолирана външна монолитна обвивка и с умно оформление на вътрешните пространства се гарантира естествената вентилация на помещенията и здравословния микроклимат." В идейния проект се залага на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия, както и на солари или термопомпа като решение за добив на топлинна енергия. Къщата ще е с масивна конструкция с ограждащи стени от керамични топлоизолационни блокове Porotherm и керамични керемиди Tondach. Фасадните решения са в процес на разработка, но с голяма вероятност ще включват фасадни тухли Terca, а една от коментираните идеи е авангардното използване на керемиди за стенни облицовки.


Първата изградена керамична къща на "Винербергер" е в град Цветл, Северна Австрия. За енергийните си нужди къщата използва 100% възобновяема енергия – от фотоволтаични и соларни инсталации и биомаса. Енергийният баланс на сградата е положителен - произведената енергия е с 665 kWh повече от потребената годишно. По концепцията е4 вече са реализирани едно- и двуфамилни къщи, както и многоетажни сгради в Германия, Великобритания, Франция. От близо година са стартирали пилотните е4 проекти и в Румъния и Унгария.

автор:http://gradat.bg/

снимкли и материали: http://gradat.bg/


 
Joomla SEO by AceSEF

Спонсорирани връзки

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности може да прочетете ТУК.